Ny strategisk plan ute på høring

(29.10.2018) Indre Helgeland Regionråd behandler nå ny strategisk plan for perioden 2019 - 2023.

Planen er nå ute på høring.  Les utkastet her

Byregionprogrammet

(16.08.2017) Indre Helgeland Regionråd er prosjekteier for Ranaregionens byregionprosjekt. Les mer…

Vurderer ny organisasjonsmodell

(07.06.2017) Regionrådene i den nye regionalpolitikken – forslag til organisasjonsendringer

Når stortinget nå konkluderer reformprosessene innen kommunesektoren, er det behov for å se på regionrådenes rolle i lys av endringene i den statlige regionalpolitikken.

IHR har startet drøftingene om en ny organisasjonsmodell som del av en strategiplan for regionen.  Primært ønsker regionrådet et felles regionråd for hele Helgeland, men har erkjent at dette foreløpig ikke har vært mulig å få til.

I den sammenheng foreslår sekretariatet ei styrking av regionrådets kapasitet for samordning og utviklingsarbeid.