AU – arbeidsområde

 

Møte i AU – IHR  

Rana Kommune – Geir Waages kontor / ev. Teams
Tid; 10.00 – 12.00


Muntlige orienteringer.

SAKSLISTE

AU-22/20       Skriftlige referat- og orienteringssaker/ Muntlige orienteringer/drøftinger.
a.) Helsefelleskap – e-post
b.) Innspill Nord Universitet – strategi
c.) Vannregion – e-post
d.) Politiråd – e-post

AU-23/20       Samferdsel – KVU Nord-Norge
                           – brev og invitasjon til møte 11.sept

AU-24/20       Forberedelse av møtet med fylkesrådet 16.september i Bodø (Regionvekstavtaler)
                             – Underlag IHR                                              – Regionvekstavtale – utkast                                                 – Utkast til handlingsprogram

AU-25/20       Regionrådsmøtet Lovund 17.-18. september – saker og organisering
                            – eksterne orienteringer                                 – saker

AU-26/20       Regionalt utviklingsfond IHR – Prosjekt “Nye tilbud innen høyere utdanning på Helgeland” – prosjektskisse og budsjett
                             Sak fra regionrådet i juni                                               – prosjektskisse                               – Statusnotat 01.09.20                   – Bønnøysundregistrene 

AU-27/20       Eventuelt