AU – arbeidsområde

 

Møte i AU – IHR  

Teams
Tid; 10.00 – 11.00


Muntlige orienteringer.

 

SAKSLISTE

AU-17/20        Skriftlige referat- og orienteringssaker/ Muntlige orienteringer/drøftinger.
a.) UiT inn i regionalt utviklingsprosjekt med IHR
b.) “Utfordringen” – El-bil lading E-12.
c.) Avinor – Oppdragsbrev ny lufthavn
d.) Pressemelding fra ordfører Geir Waage

AU-18/20      Innspill til transportetatenes prioriteringer – NTP
Forslag til høringssvar  (lagt inn pr 1.juli)

AU-19/20      Helsefelleskap
– referat fra møte
– Henvendelse til regionrådene

AU-20/20      Søknad – bokprosjekt
– søknad fra Arna Meisfjord

AU-21/20      Nord Universitet – høring
– utkast (v.1) til strategi