Møter

MØTE I REGIONRÅDET

Tid:    Fredag 28. september 2018

Sted:   Fjellfolkets hus, Hattfjelldal

Regionens rådmenn samles torsdag kveld (27/9)
Møtestart fredag er satt til kl. 09.00.
OBS! => Det legges derfor opp til at de fleste ankommer Hattfjelldal torsdag kveld og overnatter til fredag.  Alle inviteres til en felles middag på Fjellfolkets hus torsdag kveld kl. 20.00
Avslutning ca. 13.30 på fredag.

Vel møtt!
INDRE HELGELAND REGIONRÅD

Hanne Davidsen                                                                   Arne Langset
Leder                                                                                     Sekretariatsleder

 

 

SAKSLISTE

Orientering og drøfting   

1.)    Informasjon fra Hattfjelldal Kommune v/Varaordfører Trine Thorsen Bolstad

2.)   Ny kompetansereform 

3.)   Ambulanseplan Helgeland – status v/ Hanne Davidsen

4.)   SMISO – Nordland v/ Sissel Øyen – dagl.leder.

Regionrådssaker
R-sak 15/18   Referat og orienteringssaker.
a) Referat fra regionrådsmøtet 28. juni 2018
b) Referat fra AU 07.09.18
c) NIVI-rapport (sør- og midt-Helgeland)
d) MidtSkandia 30-års jubileum / høstmøte
e) Brev til ordførerne fra speditører på kysten

R-sak 16/18   Fylkestingets saker.
– saksliste
– Sak 112/2018 Tannhelse
– Sak 122/201818/46194 – Regional plan landbruk i Nordland 2018-2030 – sluttbehandling
– Sak 126/2018 – Avinors Nordområdestrategi – høringsuttalelse fra NFK

R-sak  17/18   “Regional plan for klima- og miljø” Planprogram – Høring
– Høringsnotat

R-sak 18/18   Helse Nord «Regional utviklingsplan 2035»
– Høringsnotat

R-sak 19/18   Strategisk plan IHR – høringsutkast
HøringsutkastStrategisk plan


R-sak 20/18   Innspill fra rådmannsmøtet 27.09.18


R-sak 21/18   Innkomne saker / Uttalelser / Eventuelt /
– Vedtak fra Sør-Helgeland Regionråd ang. felles region på Helgeland