Møter

MØTE I ARBEIDSUTVALGET (AU)

Tid: Fredag 1. JUNI 2018
Sted: IHR/ Campus Helgeland 4. etasje, Mo i Rana
Tidsramme: kl. 10.00 – 14.00

SAKSLISTE

AU-17/18                   Orienteringer.
Skriftlige referat- og orienteringssaker.
1.      Referat AU 06.04.18
2.

 Muntlige orienteringer/drøftinger
– Årsmøtet i MidtSkandia – Presentasjon strategiutfordring
– Møte med Nordland Fylkeskommune 28.05.18 – Presentasjon
– Ordførerenes møte med Justisdepartementet – Presentasjon
Brev fra Knut Berntsen (helsefremmende skole) – Knut vil stille i møtet og informere om sitt forslag
– Framdrift – Næringsvennlig Region – 

 

AU-18/18                   Regionrådsmøte på Lovund 28. og 29. juni 2018
– S
tarttidspunkt.. jfr. brev fra politimesteren
Saker
– Annet

AU-19/18                   IHKUS – budsjettutkast for 2019

AU-20/18                   Fylkestingets samling 11. juni i Mo i Rana
                                     – Sakliste

AU-21/18                   Høring – regionreformen  “Sams forvaltning av veinettet”
                                   – Forslag til uttalelse

AU-22/18                   Høring ny lov om havner og farleder
                                    – Forslag til uttalelse (fylkesrådets forslag)

AU-23/18                   Høring “Landbruksplan for Nordland”
                                   – Forslag til uttalelse  

AU-24/18                   Vedtekter for nye «Aktiv Næringsservice»
                                  – Drøftingsgrunnlag for innstilling til regionrådet legges fram i møtet.

AU-25/18                   Eventuelt