Møter

MØTE I REGIONRÅDET

Tid:    Torsdag 28. – Fredag 29. juni 2018
Sted:   Lovund Hotell, Lurøy

Regionens rådmenn samles på Lovund onsdag kveld (27/6)
Møtestart torsdag er lagt opp slik at øvrige deltakere kommer med ferge som har avgang fra Stokkvågen kl. 08.10
Avslutning ca. 11.00 på fredag.

KJØREPLAN

Torsdag 28.06:
– 10.45   Møtestart

Velkommen til Lurøy – v/ ordfører Carl-Einar Isachsen
Informasjon fra lokalt næringsliv v/Jakob Palmer Meland – Lovundlaks AS

Orientering og drøfting  

1.)    Aktuell informasjon – Politimesteren i Nordland – Politimester Tone Vangen og leder driftsenhet Rana.

– 12.30  Lunch
– 13.30   

2.)   Utviklingsplan for Helse Nord – v/Raymond Dokmo

3.)   Næringsvennlig Region – v/ Ingvill Flo (PwC/IN – prosjektleder) – sekretariatet

4.)   IHR – Ny kommunelov => ny organisering. – v/sekretariatet/rådmenn

5.)   MidtSkandia-Kvarken – En sterk nordisk region. – Arne Langset (IHR) /Asgeir Almås (MidtSkandia)

 

– 16.00
Regionrådsaker:
( Innspill fra rådmannsøtet 27.06.18)

– 19.30  Middag

———————————————————————————————-

Fredag 29.06:

– 09.00 Regionrådsaker (forts)

10. 45  Avslutning, lunch og avreise


SAKSLISTE

R-sak 08/18  Referat og orienteringssaker.

  1. Referat fra regionrådsmøtet 16.02.18
  2. Referat fra AU 06.04.18
  3. Referat fra AU 01.06.18
  4. IHR- Uttalelse landbruksplan til Nordland Fylkeskommune
  5. Desentralisert sykepleierutdanning – fellesuttalelse fra regionrådene på Helgeland
  6. «Fra sams og samling» – oppgavefordeling mellom fylkeskommune og vegvesenet
  7. Jernbanesektorens handlingsplan – Jernbanedirektoratet /Uttalelse fra “Jernbaneforum Nord” der IHR deltar
  8. Møte med Justis- og beredskapsdepartementet (presentasjon)
  9. Status for Vannområdene (Ranafjorden-Nesna, Rødøy/Lurøy)
  10. Samhandlingsprisen Helgeland – forslag til statutter og vedtekter fra OSO


R-sak 09/18 Strategisk plan IHR 


R-sak  10/18   Regionutvikling AS (Aktiv Næringsservice as)
              – forslag til nye vedtekter.


R-sak  11/18
   IHKUS – budsjett 2019 – høring
              – forslag fra IHKUS


R-sak 12/18   Innspill fra rådmannsmøtet 15.02.18

 

R-sak 13/18  Næringsvennlig Region – Forprosjekt (prosjektplan)

– OPPDATERT! Prosjektplan forstudie


R-sak 14/18   Innkomne saker / Uttalelser / Eventuelt /

–          Skogvern
–          Våpenregister
–          Helsefremmende Skole