Møter

MØTE I REGIONRÅDET

Tid:    Fredag 29. mars 2019

Sted:  Korgen Vertshus – Hemnes Kommune
Tid kl. 10.00 – 14.00
Lunch 11.30

____________________________________________________________
SAKSLISTE  – Foreløpig

Orientering og drøfting 

  • Skogvern og skogressurser på Helgeland. (Kystskogbruket –
  • Skogpådriver Helgeland (prosjektleder)
  • Universitetstilbud –
  • Samhandling i Ranaregionen – enkeltfunn og presentasjon

   —————————————————————————————————————————
   R-11/19
   Skriftlige referat- og orienteringssaker/ Muntlige orienteringer/drøftinger.
   1. Ref AU-møte 15.03.19
   2. Ref Regionråd 15.02.19
   3. Oppslag om endring av regionråd i Vesterålen
   4. Rapport frå møte mellom regionrådsekretariatene i Nordland
   5. Presentasjon til Jernbaneforum
   6. Leverandørkonferanse Lufthavn
   7. Oppheving av omstillingsloven – høringssak NFK

    R-12/19     Ny inndeling av BA-regioner / Ny «Distriktsindeks»
    Høringsdokument BA
    – Høringssvar nfk til “Distriktsindeks”

    R-13/19    Fylkestingets saker 10.-11. april 2019
    – sakslista

    R-14/19    Praksisplasser Nord Universitet
    – Helgelandssykehuset
    – Notat ang lærerutdanning

    R-15/19    Strategisk Plan IHR (2019-2023) – vedtak
    – høringsuttalelse Hattfjelldal
    høringsuttalelseLurøy
    – Høringsutkastutkast handlingsplan

    R-16/19    Innkomne forslag


    R-17/19    
    Eventuelt