Møter

MØTE I REGIONRÅDET

Tid:    Torsdag 17. og fredag 18. september 2020
Møtestart i plenum Kl.: 17.00 torsdag ettermiddag 
(styringsgruppemøter “Invest in Rana” fra 15.30)
– fredag fra 09.00 – 12.30

Sted:  Lovund Hotell 

Informasjon
1.) Helsefellesskap  

2.) Læreplassgaranti i Nordland   (kl. 09. fredag)

3.) Invest in Rana

4.) Batterifabrikk

5.) Nesna Industripark (Langsetvågen)  

 

SAKSLISTE

R- 25/20 Skriftlige referat- og orienteringssaker/ Muntlige orienteringer/drøftinger.
a.) Ref. regionråd 12.06.20
b.) Ref AU –  04.09.20
c.) Regionalt prosjekt “Nye tilbud innen høyere utdanning på Helgeland”   –  Sak fra AU – Regionalt næringsfond IHR
d.) Møte om “Helsefelleskap” mellom kommuner og regionråd            – eksempel “Slik gjør vi det i Østfold
e.) Finansiering av vannområdekoordinator – vannområdene Ranafjorden, Rødøy-Lurøy
f.) Utkast til samarbeidsavtale mellom Helgelandssykehuset, VID og kommunene – nivå 1
g.) Høringsinnspill til Nord Universitet – Strategi 2030
h.)

R- 26/20 Regionvekstavtale – første utkast fra møte 16. september.
Indre Helgeland regionalt kunnskapsgrunnlag               – IHR- utkast til regionvekstavtale          – Utkast til handlingsplan

R- 27/20 Samferdsel – KVU Nord-Norge
– Oppdragsbrev SD              – Utkast utfordringsnotat – KVU     – IHR  innpill til utfordringsnotat datert 17.sept.2020

R- 28/20 Tilbudstruktur Videregående Skole (VGS)
Kunnskapsgrunnlag struktur VGS         –  Planlegging av ny tilbudstruktur      – Innspill fra rektorene på Helgeland

R- 29/20 Arbeidet i sekretariatet opp mot EGTC-Kvarken – og “Nye tilbud for høyere utdanning på Helgeland” – orientering og politiske prioriteringer.

R- 30/20 Innkomne saker
– Bokbuss – forslag fra Hattfjelldal v.ordfører
Forslag til uttalelse – fra Nina Bentzen, Lurøy

R- 31/20 Eventuelt