Møter

MØTE I REGIONRÅDET (utvidet regionrådsmøte)

Tid: Fredag 16. februar 2018
Sted: Meyergården Hotell, Mo i Rana
Tidsramme: kl. 09.00 – 14.00

SAKSLISTE

Orientering og drøfting

1.) Fv.12 «Bustneslia» – oppfølging av anbefalingene fra Statens Vegvesen

  • Gjennomgang av status fram til i dag v/sekretariatsleder
  • Fylkesrådets forslag til oppfølging v/fylkesråd Svein Eggesvik
  • Kommunenes medvirkning og forventning til framdrift. v/ ordfører i Rana, Nesna, Lurøy, Rødøy og Træna.
  • Oppsummering v/Hanne Davidsen (leder IHR) Arne Langset (sekretariatsleder)

2.) Bærekraftig reiseliv på Helgeland

  • Presentasjon av prosjekt og strategi v/Torbjørn Traaslett, Helgeland Reiseliv
  • Debatt og innspill fra kommunene

Regionrådssaker

R-sak 01/18 Referat og orienteringssaker.

R-sak 02/18 Fv.12 Bustneslia – oppfølging

R-sak 03/18 Fylkestinget 26.-28.februar 

R-sak 04/18 Felles innsats for gode opplevelser og bærekraftig turisme.

  • Innspill fra Rana

R-sak 05/18 Innspill fra rådmannsmøtet 15.02.18

R-sak 06/18 Innkomne saker

  • Kystplan Helgeland – finansiering av siste del.  v/ Carl-Einar Isachsen, Lurøy

R-sak 07/18 Uttalelser / Eventuelt /