Møter

MØTE I REGIONRÅDET

Tid:    Torsdag 20. – Fredag 21. februar 2020
Sted:   Scandic Meyergården Hotell, Mo i Rana

Torsdag 20.februar
– kl 18.30 – 20.30        Informasjonsmøte   (FREYR AS og Campus Nesna)
– kl. 21.00                      Middag

 

Fredag 21.februar
– kl. 09.00 – 09.30     Helgeland Reiseliv – “Bærekraftig Reiseliv”
– kl. 09.30 – 09.45      “Polarsirkelen Folkehøgskole”
– 10.00 – 12.00              Ordinære regionrådsaker
 – lunch 12.00- 12.45
         13.00 – 14.00      regionrådsaker – (om vi ikke rekker i mål før lunch)
_________________________________________________________

SAKSLISTE 

 

R-01/20 Skriftlige referat- og orienteringssaker/ Muntlige orienteringer/drøftinger.

   1. Ref Regionråd 08.11. 2019
   2. Ref AU 14.01.20
   3. Ref AU 07.02.20
   4. Møte med Fylkesrådet i Nordland – presentasjon
   5. Miniseminar – utdanning arbeidsliv
   6. Nordisk Ministerråd 28.januar – Uttalelse om transport i Norden
   7. Møte med UiT – 23.januar – presentasjon fra IHR
   8. Tilbakemelding til studentforeningen “Prostud” ved Nord Universitet. (Bodø)
   9. Pressemelding –  “Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag for vannkraft”
   10. Indeks Nordland 2020
   11. Samferdselsministerens svar på spørsmål om flyplass. (etter spørsmål fra SV)

 

R-02/20    Nordland Fylkeskommune – endringer i finansieringsvedtak – Bustneslia
                          Jfr fylkestingets sak 20/1421 – “Justering i satsning på næringsveger som følge av reduksjon i ramme”

R-03/20    Høring – forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag (Fylkeskommunen)
                      –Høringsnotat – dep
Sak NFK

R-04/20    Forslag til nye kriterier for båter i inntektsystemet  for fylkeskommunene

Høringsnotat (Rapport – bestilt av SD)

R-05/20    Widerøe kutter ruter på kommersiell kortbane fra 4. mai
                      – Pressemelding      – Tabell MQN

R-06/20    Fylkestingets samling i Mo – delegasjon
                        – Fylkestingets sakliste

R-07/20    Forslag til møteplan IHR – 2. halvår
                       – Vedtatt plan 1. halvår

R-08/20    OSO – oppnevning av nye representanter for IHR
                       – e-post til/fra Helgelandssykehuset

R-09/20    Rapport fra rådmansmøtet 

R-10/20     Innkomne saker/
                      uttalelser:   

R-11/20     Eventuelt