Møter

MØTE I REGIONRÅDET

Tid:    Fredag 08. november 2019

Sted:  Fjellfolkets hus – Hattfjelldal Kommune
Tid kl. 10.30 – 14.00
Lunch 11.30

____________________________________________________________
SAKSLISTE  – Foreløpig

Orientering og drøfting 

  • Regionråd i ny kommunestyreperiode – ny kommunelov v/sekretariatet
  • Universitetstilbud på Helgeland –  Status – Hanne Davidsen ordfører i Nesna
  • Nordisk region – Nordland/Västerbotten/Österbotten – v/ Midt Skandia

   ———————————————————————————————–

R-27/19 Skriftlige referat- og orienteringssaker/ Muntlige orienteringer/drøftinger.

   1. Ref AU-møte 23.08.19
   2. Ref Regionråd 14.06.19
   3. Rekrutteringsprosjekt «Heile Helgeland»
   4. OSO – møte 12.11.19 – Sakliste –   Vedl 1Vedlegg 10
   5. Felles uttalelse om finansiering av fiskerihavner
   6. Reiselivsarena Nordland
   7. Høstkonferanse KS-Nordland

R-28/19    Nasjonal Transportplan NTP (2022 – 2033) – Innspill fra IHR
                           Vedlegg: E12 AT Trafikkstrategi
Vedlegg: Overføringspotensiale Nord-sør (jernbane)
Vedlegg: Innspill fra MIP                 
                           Fylkeskommunens presentasjon

R-29/19    Høring – endring i buss og båtruter – (NFK)
                       – Tabell – forslag til nedlagte ruter

R-30/19    Helgeland interkommunalt politisk råd
                         Saksutredning og avtale fra Hergeland Regionråd

R-31/19   
Forslag til ny tilbudsstruktur Videregående Skole (VGS) i Nordland
                          Fylkeskommunens pressemelding

R-32/19    Uttalelser:     a.) Hattfjelldal kommune om VGS

R-33/19     Rapport fra rådmansmøtet 


R.34/19     Valg: Leder og nestleder IHR (2020 – 2022)


R-35/19    
Eventuelt