Møter

 

MØTE I REGIONRÅDET 

Tid:    Tirsdag 01. november 2020

Sted:  OBS => Møtet blir elektronisk på “Teams”

TID:
Møteramme: 10.00 – 13.30  (Pause og beinstrekk ca.11.30)

LINK til møtet:

Informasjon
1.) “Organisering og utvikling i NAV på Helgeland” v/ Cathrine Stavnes

2.) Transportanalyse  v/ Stig Nerdal

3.) Oppdatering – status covid-19  tiltak.  ordførerne

SAKSLISTE

R- 38/20 Skriftlige referat- og orienteringssaker/ Muntlige orienteringer/drøftinger.
a.) Ref. regionråd 06.11.20
b.) Ref AU –  24.11.20
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

R- 39/20   Saker i Nordland Fylkesting

R- 40/20 Jernbaneforum  Nord – vedtektsendring og valg

R- 41/20  Regionvekstavtale – Vedtak

R- 4x/20 Henvendelse til den norske regjeringen v/KMD
ifbm. at “Kvarken EGTC” den 26.11.20 er godkjent av svensk og finsk regjering

R- 4x/20  Helsefelleskap – valg av organisering og representasjon

R- 4x/20  Budsjett IHR for 2021

R- 4x/20 Fra rådmannsmøtet 30.11.20

R- 4x/20 Innkomne saker

R- 4x/20 Eventuelt