Møter

MØTE I REGIONRÅDET

Tid:    Fredag 15. februar 2019

Sted:  Meyergården Hotell – Mo i Rana
Tid kl. 10.00 – 15.00
Lunch 11.30

Jeg ber om at forfall meldes til undertegnede og om vararepresentant har fått beskjed og stiller.

Vel møtt!
INDRE HELGELAND REGIONRÅD

Hanne Davidsen                                                                   Arne Langset
Leder                                                                                     Sekretariatsleder

____________________________________________________________
SAKSLISTE  

Orientering og drøfting 

 • Polarsirkelen Folkehøgskole – plan og utkast til vedtekter – v/Knut Berntsen
 • Status og framdrift – flyplassprosjektet  v/ Rana Kommune og Polarsirkelen Lufthavnutvikling
 • Institusjonsstruktur Nord- Universitet v/Hanne Davidsen
 • NFK- folkehelse v/ Nordland Fylkeskommune


R-01/19   Skriftlige referat- og orienteringssaker/ Muntlige orienteringer/drøftinger
.

  1. Ref. regionrådsmøte 28.11.18
  2. Ref AU-møte 01.02.19
  3. Medvirkning i Interreg «TEN-Tacle»   “Letter of support
  4. Invitasjon til “Vannregionutvalget” i Nordland
  5. “Høyere opp” – seminar Alta 


R-02/19    
Partnerskap Nord-Norges Brüsselkontor.
                    – om kontoret, eiere og partnere

R-03/19    Fylkestingets saker 25.-27. februar 2019
– Fylkestingets saksliste.

R-04/19    Innspill til prioritering av utbedring av fylkesveier/”næringsveier” —  vårt forslag prioritering (i skjema) 

– anmodning til innspill
                     – prosjektliste til høring

R-05/19   Regionrådsstruktur på Helgeland    

– brev fra S-Helgeland
                    – vedtak IHR

R-06/19    “Næringsvennlig Region” – endret finansiering.
                     – prosjektplan 2018

R-07/19    Dialog med NORD-Universitet – Institusjonsstruktur
                      – våre innspill

(R-08/19    Innspill fra Rådmannmøtet.) 

R-09/19     Innkomne forslag:   Uttalelse – Polarsirkelen Folkehøgskole

R-10/19     Eventuelt